NÁRODNÁ BANKA SPDR

Výnimočnosť & jedinečnosť

Pre investorov vyplácame násobky vašich investícií

Garancia vašich investícií je vyjadrená v Zlate XAU

BANKOVNÍCTVO PRE FYZICKÉ OSOBY

Pre Vás osobne a Vašu rodinu

Otvorenie bežného účtu

Medzibankový prevod aktív

Dostupnosť finančných prostriedkov kdekoľvek

CIEĽ A POSLANIE

Národná banka SPDR

NB:SPDR je medzinárodná finančná inštitúcia, primárne určená pre podporu hospodárskeho rastu, rozširovanie obchodných a ekonomických aktivít a rozvoj integračných procesov prostredníctvom investičných aktivít.

Poskytujeme financovanie, kapitál na rozvoj komerčných, infraštruktúrnych, sociálnych, humanitárnych projektov, v rámci Sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.

CIEĽ

Vytvoriť priestor a podmienky k tomu, aby ľudia mohli žiť v podmienkach prosperity, v Náraste a implementácii udržateľného ekonomického, sociálneho a technologického pokroku, v harmónii s prírodou a životným prostredím.

POSLANIE

Šťastný podielnik, ktorému poskytuje jeho Banka služby na profesionálnej úrovni ITM1 a sieťou medzinárodných bankárov.


BANKOVNÍCTVO PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Pre obchodné spoločnosti a organizácie

Otvorenie obchodného účtu

Medzibankový & medzinárodný prevod aktív

Dostupnosť finančných prostriedkov k financovaniu projektov

SPRÁVY BANKY

Najnovšie správy

Informácia o aktívach SPDR

Informácia o aktívach SPDR Na základe želania členov nášho Družstva, ako aj pre…

Oficiálny príkaz vydaný International Treasury Monetary One Národnej banke Slovenska

Medzinárodná menová pokladnica International Treasury Monetary One vydala oficiálny príkaz Národnej banke Slovenska…

Národná Banka SPDR získala Medzinárodnú bankovú licenciu pre svoju činnosť

Národná banka SPDR získala Medzinárodnú bankovú licenciu pre svoju činnosť Týmto dokumentom dávame…
SPOLUPRACUJEME

Naši partneri