OBCHODNÉ BANKOVNÍCTVO

PRE OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A ORGANIZÁCIE
PRE OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A ORGANIZÁCIE

Bankovníctvo pre právnické osoby

INVESTÍCIE DO BANKOVÝCH INŠTRUMENTOV

INVESTÍCIE DO BANKOVÝCH INŠTRUMENTOV

Možnosti investícii do Bankových inštrumentov typu Treasury Bill, Bond, SKR a podobne, kryté zlatom XAU Basel III

POKLADNIČNÉ POUKÁŽKY

POKLADNIČNÉ POUKÁŽKY

Pokladničné poukážky (Treasury Bills) kryté zlatom XAU Basel III

POMOC PRI TVORBE PROJEKTOV

POMOC PRI TVORBE PROJEKTOV

Architektúra pomoci vytvárania projektov našich podielnikov

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

Akékoľvek formy projektového financovania
NÁRODNÁ BANKA SPDR PONÚKA

Riešenia a podpora projektov na Slovensku v nasledovných odvetviach

Turizmus

Šport

Gastronómia

Obchod

Financie

Bankovníctvo

Priemysel

Vzdelávanie a školstvo

Kultúra

Energetika

Poľnohospodárstvo

Zdravotníctvo

Stavebníctvo

Doprava

Služby

Telekomunikácie

Informačné technológie

Ekológia

VÝNIMOČNOSŤ & JEDINEČNOSŤ

Národnej banky SPDR

Pre investorov vyplácame násobky vašich investícií

Garancia vašich investícií je vyjadrená v Zlate XAU

NÁRODNÁ BANKA SPDR

Investičná banka

Naši špecialisti investičného bankovníctva sú známi kvalitou našich nápadov, ako aj inovatívnymi stratégiami a riešeniami na mieru, ktoré navrhujeme. Poskytujeme bezproblémové poradenstvo a výnimočnú sadu produktov, služieb, výskumu a nástrojov, všetko podporované kapitálovou silou a integritou Národnej Banky SPDR.

INVESTOVANIE DO BANKOVÝCH INŠTRUMENTOV

INVESTOVANIE DO BANKOVÝCH INŠTRUMENTOV

REGIONÁLNY ROZVOJ

REGIONÁLNY ROZVOJ

PODPORA PROJEKTOV

PODPORA PROJEKTOV

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

PÔŽIČKY A ÚVERY V RÔZNYCH FORMÁCH

PÔŽIČKY A ÚVERY V RÔZNYCH FORMÁCH

SPORENIE PEŇAZÍ

SPORENIE PEŇAZÍ