Medzinárodná menová pokladnica International Treasury Monetary One vydala oficiálny príkaz Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska bez prístupových kódov. Medzinárodná menová pokladňa M1 (International Treasury Monetary One) dňa 30. marca 2022 odvolala prístupové kódy a oficiálne odňala Národnej banke Slovenska a jej podriadeným štruktúram práva na nakladanie s aktívami spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp. Inc.

Oficiálny dokument dostupný na stiahnutie