MAJETKOVÝ MANAŽMENT

OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ MAJETOK
PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

Sme stabilný partner

Pomáhame našim Podielnikom spoločne budovať, chrániť, premieňať a zveľaďovať, investičné príležitosti pre ich blaho, blaho nášho Národa a Národov všetkých krajín sveta.

V spojení so službami súkromného a investičného bankovníctva, Národná Banka SPDR ponúka komplexnú škálu služieb v oblasti budovania a správy bohatstva pre jednotlivcov aj inštitúcie. Kombináciou štruktúr financovania vytvorených na financovanie projektov s rôznymi službami investičného bankovníctva, sme schopní rozšíriť profil bohatstva jednotlivcov alebo inštitúcií, spojených s projektom.

ŠPECIALIZOVANÝ TÍM BANKÁROV PONÚKA ŠIROKÚ ŠKÁLU SLUŽIEB, KTORÉ SA VŽDY ZAMERIAVAJÚ NA VAŠE INDIVIDUÁLNE POTREBY
NÁRODNÁ BANKA SPDR

Riešenia zodpovedajúce vaším individuálnym finančným potrebám

Ako Suverénna Banka spolupracujúca s Medzinárodnými finančnými inštitúciami s dlhoročnými skúsenosťami a rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti poradenstva pre jednotlivcov, obchodné spoločnosti a inštitúcie, ponúka Národná Banka SPDR, osobné partnerstvo z generácie na generáciu.

Využívaním výhod našich služieb, služieb odborníkov banky a komplexnej podpory vo všetkých oblastiach – od správy aktív a udržateľných investícií, až po služby podnikového a investičného bankovníctva.

Medzinárodné finančné služby

Medzinárodná relokácia aktív

Strategické plánovanie a poradenstvo

Ochrana majetku a finančných aktív

Investičné príležitosti

Odbornosť v oblasti foriem investovania a správy majetku

Štruktúrované pôžičky a financovanie nehnuteľností