Informácia o aktívach SPDR

Informácia o aktívach SPDR Na základe želania členov nášho Družstva, ako aj pre širokú verejnosť, poskytujeme k otvorenému nahliadnutiu Priebežnú daňovú závierku (jej časť), naše aktíva. Náš kapitál pozostáva z hotovostného-(cash) fondu M1 XAU. Predstavuje 1.105.000.001.250,00 EURO (slovom Jeden Trilión Stopäť miliárd Tisícdvestopäťdesiat EURO), v súlade s odporúčaním Medzinárodného Bazelského výboru pre bankový dohľad štandardu […]
Read More